Bornholm to niewątpliwie miejsce, gdzie można podziwiać wyjątkowe na skalę światową kościoły. Chodzi tu bowiem o kościoły rotundy. Są to specjalne obiekty sakralne, które w niepewnych czasach służyły także za obiekty obronne. W związku z czym można podziwiać ich charakterystyczną budowę. Składają się z trzech poziomów, które mogły jednocześnie służyć za miejsca modlitewne, jak i spełniać funkcje obronne. Oto, jak przedstawiał się rozkład tych wszystkich poziomów. Najniższe piętro rotundy stanowiła kaplica, czyli podstawową funkcję kościoła. W środkowej części przechowywano zapasy żywności. Najwyższe zaś piętro stanowiło punkt obserwacyjny oraz miejsce, z którego można było atakować wrogie wojsko .W wyniku tego takie kościoły rotundy mogły pełnić rolę twierdz, które mogły przez dłuższy czas bronić się przed najeźdźcami. Na wyspie można obecnie podziwiać cztery zabytkowe kościoły, które pochodzą z XII wieku. Kościół w Nylars, pod wezwaniem Św. Mikołaja  to najlepiej zachowany zabytek. Wewnątrz kościoła znajdują się także zabytkowe malowidła ścienne, które pochodzą z końca XIII wieku. Drugim ważnym kościołem jest ten umiejscowiony w Ols Kirke, który został wybudowany około. roku 1150. Trzeci z kolei kościół rotundowy można podziwiać w Ny Kirke. Jest to najmniejszy z czterech kościołów, który ma tylko dwa poziomy, lecz również mógł spełniać funkcje obronne. Ostatni i największy rotundowy kościół to Østerlars Kirke. Posiada on najbardziej okazały i masywny filar. Ponadto w jego wnętrzu również znajdują się zabytkowe malowidła ścienne.