Monthly Archives: April 2012

Hammershus jest to kompleks fortyfikacji, który znajduje się po północnej stronie Bornholmu. Stanowi on nie tylko największy kompleks ruin na wyspie, lecz także w całej Europie północnej! Zamek został zbudowany przez Duńczyków w połowie XIII wieku. Miał stać się on siedzibą, z której władca Lund miał zdobyć władzę na całej wyspie. Głównym konkurentem był znajdujący się w kiedyś w centralnej wyspie królewski zamek Lilleborg, który został zdobyty w 1259 roku. Continue reading